30. november 2011

Rohkem loovust ülikooli!

vt sealt ka Valdur Mikita üpris samateemalist esseed!


Rohkem loovust ülikooli!

Mihkel Kunnus1.
Loovus on kahtlemata midagi väga head. „Loovus annab võime lahendada keerulisi ja enneolematuid olukordi originaalselt ja uudselt. Loovus annab inimesele võimaluse tunda end vabana ning õnnelikuna,“ kinnitavad mitmed äravahetamiseni sarnased raamatud ja netisaidid.
Lähenege loovalt! Laske fantaasial lennata!“ hüüavad lugematud masinlikud koolitajad zombistunud karjadele loovtubades, loovkeskustes, loovusringides, loovuslaborites. Loovalt keeratakse rooli, loovalt maitsestatakse putru, loovalt plötsitakse saviga ja loovalt tehakse paber vesivärviseks.
Olen loov! Olen loov!“ korrutavad seestunult ärijuhid, koduperenaised, müügiagendid pärast Koolitust.
Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnasprobleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada (McLeod & Cropley, 1989). Loovus selliste uudsete ideede tootmine, mis on asjakohased ja tõhusad (Cropley & Urban, 2000); selliste uudsete ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad (Feldhusen, 1999)“ kirjutab Vikipeedia.
Loovamad inimesed kasutavad loovuse järele õhates ka sünonüüme, näiteks „kreatiivsus“ ja eriti „innovatiivsus“.
Skype oli innovatsioon ja saagu Nokia.

2.
Mis puudutab tarbimist, loodusvarade kasutamist, majanduskasvu jms, siis kõik seni kogutud teabega arvestavad matemaatilised mudelid ning võimalike arengustsenaariumide arvutisimulatsioonid hoiatavad – meie planeediga piirduvas suletud ruumis ei saa pidev kasv kaua kesta. Mõistagi ei saa ükski matemaatiline mudel ega arvutisimulatsioon olla loov või sisaldada loovust parameetrinagi.
Majandustegelane Andres Arrak suhtub seega skeptiliselt väidetesse, et
kasvamine on lõppenud ning algamas on paratamatu kokkutõmbumine” ning et „demokraatia ei suuda üle elada majandusolude järsku halvenemist”. Ta ütleb: „Tehnoloogia on ennegi imet teinud. Uued energiaallikad tekivad enne, kui vanad ammenduvad. Teist maakera ei ole meil aastaks 2030 vaja. Klaasitäiest mereveest võib New York põhimõtteliselt toituda terve nädala." ("Sirp" 22.10.2010)
Tema kolleeg Urmas Varblane kinnitab:
Kindlasti on majandusteadlased siiski teadlikud sellest, et suur osa majanduses kasutusel ressursse on piiratud. Õnneks on ressursside hulgas ka erand – teadmus (knowledge). Väga suured lootused ongi pandud teadmuse kasutamisele  majanduses senisest hoopis suuremas ulatuses." ("Sirp" 22.10.2010)
Ka tööstuse arendamise eest rüütliks löödud eesti päritolu mäeinsener Arvi Parbo ütleb:
"Optimistliku mudeli kohaselt vaibuvad eksponentsiaalselt kulgenud protsessid inimühiskonnas paarisaja aasta pärast. Tulevikumaailmas elaks ligikaudu viisteist miljardit inimest ja keskmine elatustase oleks neli korda kõrgem. Maavarade kättesaadavus poleks probleem, sest uued tehnoloogiad arendaksid asendusi. Optimistliku mudeli kohaselt ei ole tulevikuprotsessid ohjeldamatud, sest inimeste leidlikkusel pole piire." (kõnest «Maavarad ja tulevik» Austraalia tehnoloogia- ja inseneriteaduste akadeemias 16. novembril 2003)

Selliseid näiteid võiks erilise vaevata noppima jäädagi. See, millele eelmainitud härrased toetuvad, pole aga ise veel loovus, vaid pelgalt lootus. Loovuse lootus ja historitsismi viletsus.
Usk aga on kõige loodetava olemus, alles nähtamatute asjade tõestus“(Hb11:1)

3.

Kujutlusvõime tuleb odavalt kätte, kui selle juures endale detailidega ei pea tüli tegema. Ühe viisina võikski määratleda lootust kui positiivset eelhoiakut tuleviku tundmatusse, mida pole veel tumestanud praktilise mõistuse nõue konkreetsuse ja detailide järele.
See sama lootustõgiv nõue konkreetsuse ja detailide järele aitab aga ka selgitada, miks kaasaegne ülikool on nõnda loovusevaenulik ja miks ta ka selline olema peab. Nimelt lähemal vaatlusel selgub, et
a) loovus on enam-vähem paratamatult komplektis isikuomadustega, mida kaasaegne ülikoolisüsteem ainult taunida saab, ning
b) loovuse avaldumise tingimused on tugevas reesuskonfliktis ainuüksi sellistegi süsteemivoorustega nagu õiglus ja efektiivsus.

Alustame esimesest.
Juba mõned head sajandid tagasi hoiatas Helvetius lapsevanemaid, et need oma võsukesi liialt ei kasvataks, nimelt suured anded ja mõistuslik käitumine olevat peaaegu vastandlikud omadused. See intuitiivselt üsna hästi hoomatav tõsiasi on nüüdseks juba korduvalt ka sotsiaalpsühholoogide poolt empiiriliselt toestatud ja kokku võetud tõdemusse, et head õppedukust koolis ei ennusta kõige paremini mitte see vaidlust äratav IQ, vaid enesevalitsus ja allumine, teisisõnu: etteantud süsteemi ja esitatud nõuete kuulekas järgimine, mitte vaimne võimekus ja loovus. On ju loovuse üks sagedamini esile toodavaid tunnuseid lausa vastupidine – võime murda etteantud süsteemist ja mõttemustritest välja.
Tsiteerides Abraham Maslow'd : „Kui mõttetegevusel on üldse mingi tähendus, siis definitsiooni järgi on see loovus, ainulaadsus, vaimukus ja leidlikkus. Mõtlemine on tehnika, läbi mille inimene loob midagi uut, mis omakorda tähendab, et mõtlemine peab olema murranguline selles mõttes, et satub aeg-ajalt vastuollu sellega, mida on juba järeldatud. Kui see vastandub vaimsele status quole, siis on see harjumuse või mälu või juba õpitu vastand sel lihtsal põhjusel, et see peab definitsiooni järgi vastanduma sellele, mida me oleme juba õppinud. Kui meie eelnevalt õpitu ja meie harjumused töötavad hästi, saame reageerida automaatselt, harjumuslikult, tuttavalt. See tähendab, me ei pea mõtlema. Sellest vaatenurgast vaadatuna on mõtlemine õppimise vastand, mitte üks õppimise tüüp. Kui meile lubataks väike liialdus, siis võiks mõtlemist defineerida peaaegu kui võimet murda oma harjumusi ja eirata oma varasemaid kogemusi.“(„Motivatsioon ja isiksus“ Mantra, 2007, lk 364-365)

4.
Sellega, et head õppijad kipuvad paraku olema üsna kehvad mõtlejad, seletab Susan Pinker („Sugude paradoks. Miks poisid on teistsugused kui tüdrukud“ e.k. Pegasus, 2010) näiliselt soolisele diskrimineerimisele viitavat tõsiasja, et hoolimata sellest, et naised moodustavad kõrgharitutest märksa suurema protsendi kui mehed, domineerivad viimased endiselt juhtivatel ametikohtadel nii juriidilises kui tehnilises valdkonnas, rääkimata poliitikast.
Selliseid seoseid ei ole muidugi kuigi mõistlik rõhutada, mõnes alamas kooliastmes väljagi öelda, sest ilma selletagi kipuvad paljud noored inimesed oma puudusi, mida jagavad mõne tunnustatud vaimusuurusega, pidama nimetet vaimusuuruse piisavaks tõendiks ja garantiiks ning näiteks katsuvad alustuseks juua geeniusevääriliselt. Pealegi süsteem ei saa ju põhimõtteliselt soosida süsteemitust ning tugev enamus kõrvalekaldeid on üheselt negatiivsed ning suurem osa sest mässust, mis isasisendite hulgas kõvasti sagedasem, leiab oma väljundi erinevates arutustes ja riskikäitumistes ning sisendi pahatihti vanglas.
Kas naised on kuritegelikuks käitumiseks võimelised? On küll, aga siiski on nii mõrvarite kui murdvaraste hulgas mehi üle üheksa kümnendiku. Ning ka kõiksugu muude hälbeliste hulgas. Olgu need siis heliloojad või sarimõrvarid.
Ometi kuulub ülikool ikka oma aega ja ühiskonda ning ta ei saa kuidagi õilmitseda lahus ajastu põhiväärtustest, millest praegu üks kesksemaid on Võrdsus, see vooruseks ülendatud destillaat kadeduse ja kaastunde kokteilist.

5.
Olenevalt humanistliku idealismi ja loodusteadlasliku fatalismi vahekorrast nõutakse võrdsuse sildi all kõigi inimeste vaimuannete identsust, omaduste võrdväärsust, moraalset võrdväärsust, võimaluste võrdsust, võrdset arvestamist jne. Nii seadusandluse kui ülikooli juures on enamasti ikka helgemad ja kainemad pead, tähendab, püütakse lähtuda võimaluste võrdsusest. Pinged sellest muidugi ei kao.
Kuidas tuvastatakse võimaluste ebavõrdsust? No ikka tulemuste ja saavutuste ebavõrdsusele osutades. Ometi saaks võrdsete võimaluste korral olla võrdsed tulemused ainult võrdsete võimete korral (ja NB! samasuguste motivatsioonidünaamikate korral). Siin aga hakkab Rongaemake Loodus halastamatult iseäratsema, mistõttu võrdsusejutlustajad põlgavad sügavalt bioloogiat (esindagu seda siis sotsiobioloogiaks kutsutud pleistotseenist pärinev kohastumus või nii hiline eksadaptatsioon nagu nn EcoEvoDevo) ning vihkavad lausa reflektoorselt ja freneetiliselt kõike pärilikku, seisuslikust geneetiliseni. Meritokraatlik instinkt nõudleb puhta lehena alustavat subjekti või vähemasti ühelt stardijoonelt alustamist, aga igat sorti pärilikkuse sisuks on variatsioon vanatestamentlikul teemal „Vanemate patud nuheldakse nende laste kaela“.

Maslow hoiatab: „Lõpuks pean märkima, et peame end põhimõtteliselt valmistama ette sotsiaalse ebaõigluse alibist loobumise põrutavatest tagajärgedest. Mida rohkem me sotsiaalset ebaõiglust vähendame, seda enam leiame selle asenduvat „bioloogilise ebaõiglusega“, mida kinnitab tõsiasi, et imikud sünnivad maailma erineva geneetilise potentsiaaliga. Kui me jõuame sinnani, et anname iga imiku heale potentsiaalile täisvõimaluse, siis tähendab see ka kehva potentsiaali tunnistamist. Keda me süüdistame, kui laps sünnib viletsa südame, nõrkade neerude või neuroloogiliste kahjustustega? Kui saame süüdistada ainult loodust, siis mida see tähendab looduse enese poolt „ebaõiglaselt“ koheldud indiviidi eneseaustuse jaoks?“ (samas, lk 30-31)

6.
Maslow on täpne, „Keda süüdistada?“ on vältimatu küsimus. Andekust annab loodus, aga loodus on väljaspool head ja kurja st teda ei saa süüdistada. Aga süüdistamise vajadus sellest ei kao (süüdistamisvõime on üks inimese elujõulisuse eksimatumaid indikaatoreid). Seetõttu põlistatakse seda kaunikesti napakat ja eksitavat, aga moraalselt lohutavat metafoori „haridust andma“. Haridust annab inimene, tähendab süüdiv instants, ja mida saab anda, seda saab ka võrdselt anda ja seda tuleb ka võrdselt anda! Kirssidega ja kõigile!
Andekus seevastu on pärilik kapital, sinivere bioloogiline ekvivalent ja mida demokraatlikum on inimene, seda enam ta mis tahes pärilikkust ja kaasasündivust jälestab, ning vähemasti esimestes kooliastmetes on juba täiesti loomulik, et nõutakse riiklikke kaldteid ka vaimselt ratastoolis olijaile, ning intuitsioon, mis on andnud sopajoodikule ja professorile valimiskasti ees võrdse mandaadi, ihkab laiendada oma mõjusfääri sinna, kus antakse kõrgharidusi.
Mõistagi sellest, et loodus diskrimineerib, ei saa järeldada, et inimesed ja ametnikud ei diskrimineeri ning selle vältimiseks tuleb süsteemis inimliku faktori osakaalu vähendada, tähendab, teha kogu kupatus masinlikumaks, formaalsemaks, bürokraatlikumaks. Sellel igati õilsal ja ikka kestval reformimisprotsessil on paraku üpris palju kõrvalnähte. Üks neist puutub ka käesolevasse teemasse. Nimelt loovaimaks inimtüübiks kipub olema sellisele süsteemile eriliselt vastuvõetamatu frukt, nimelt molutav talent, selline, kellel on vabadust uurida seda, mida tahab, ja sellise tempoga nagu ise tahab. Selliste võimaluste võrdne andmine kõigile on arusaadavalt täiesti mõeldamatu.
Nagu Musil ütleb: rumalus on seestpoolt vaadatuna talendist eristamatu ja väljaspoolt vaadatuna loovusest ja progressist.
Isegi kui kõrvale jätta motivatsiooniline komponent inimese saavutusvõimes, mis teeb viimase rangelt võttes tuvastatavaks ainult aposteriori, peavad umbisikulise seaduse ees talent ja andetu olema võrdsed ning loovate jaoks peaks olema õiglases ehk mittediskrimineerivas süsteemis olema sellised augud, et sõelast enam eriti rääkida ei saaks.
Kindlat ja üheselt formuleeritud nõudmised ja võimalikult diskrimineerimisvõimaluseta kontrollimeetodid soosivad neid, kes on samuti võimalikult formaalsed ja masinlikud, tublid loovuseta õpihiired, kes läbivad süsteemi efektiivselt ja tõrgeteta.
Tagaigatsetud inimlik side õppejõu ja tudengi vahel, suhe, milles on võimalikud nii võimsad regulatsiooni- ja motivatsioonimehhanismid nagu piinlikkus ja tänulikkus, au ja häbi eeldavad sellist konkreetsust ja isiklikkust, millega kaasnevad ühtlasi kõik diskrimineerimisvõimalused. Ja milline looduse poolt solvatu ei tunne end diskrimineerituna?

7.
Siin kohtume uusaja põhivastuoluga kogu ulatuses: inimsuse religioon seab end otsustavalt vastu (loodus)teaduslikule üldsuundumusele. Tegemist on tõelise suurilminguga, mis näitab end meie elus igasuguses vormis ja erinevail tasandeil. Lihtsamaid ja sagedasemaid näiteid pakub ootuspäraselt argipäev; tuletagem kas või meelde, missuguse hoolikusega jagatakse tervishoiualaseid tarkusi. Alles viimasel ajal on ilmunud uus tegelane, loomulikult kõhklemisi tehtava vahelepoetuse kujul, „pärilikkuse faktor“; ja kui ta on korraks vilksatanud, tuleb häälekas heastamine: palju, väga palju siiski on ka meie endi teha!... Kes ei taipaks, et põhjus on kõige elulähedasemat laadi? Teadmisi vajame selles maailmas rohkem kui midagi muud, kuna scienta vis est; selles mõttes peaks siis teaduslikkuse vaimuga olema kooskõlas ka inimestevahelise erinevuse selgitamine; kuid samas me ennekõike hindame kasulikke, elujaatavat hoiakut süvendavaid teadmisi, iseärnis sääraseid, mille toel saab uskuda, et kõik sõltub meist endist. Peaks aga mõni tegema kindlaks, et paljuski oleme sõltuvad looduslikust paratamatusest, siis sellist teadmist meile vaja ei ole. Oleme ju inimesed, igaüks osake praegusest ülimsusest, ja mis kõige tähtsam: võrdväärne ja ülejäänute suhtes võrdsete võimalustega osake. Näpuga näitama hakata, et see või too isik on ilmselges halvemuses, saab ainult (nagu üteldi Prantsuse Revolutsiooni ajal) inimsuse vaenlane.“ (Ilmar Vene „Pahustumine“, 2002, lk 265-266)

8.
Ainult inimsuse vaenlane teeb koolikatseid, näitab näpuga, et see või too isik on ilmselges halvemuses. Süüdistamisvõime veel päästab. Iga inimene pürib vaistlikult õnne poole olla teise süül õnnetu, süsteemi süül õnnetu; sellest kõvasti rängem saatus on isikliku süü tunnetamine, mis on aga siiski veel puhas rõõm ja helgus võrreldes võimalusega olla nö loodusseaduslikult, süüta süüdi.
Lühimalt: loovus on aristokraatlik relikt, atavism, läbini ebademokraatlik ja ebaõiglane, isegi ebamoraalne ja kohe kindlasti täiesti ebasüstemaatiline.
Probleem on seega õige lihtne. Muidugi selle lühikirjeldus, mitte lahendus.
Mistõttu tuleks lahendusi otsides sellele läheneda loovalt. Tehnoloogia on ennegi imet teinud, inimese leidlikkusel ei ole piire!
Seega olge loovad! Laske fantaasial lennata!

19. november 2011

Kirjanduselamus ja Lafite'i vein

INFANTOKRAATIA [infantocratie]. „Mootorrattur sööstis mööda tühja tänavat, käsivarred ja jalad O-kujulises asendis, ning liikus kõuemürinal silmapiiri poole; tema näol peegeldus lapse tõsidus, kes peab omatehtud lärmi kõige tähtsamaks.“ (Musil „Omadusteta mees“). Lapse tõsidus: tehnikaajastu pale. Infantokraatia: inimkonnale peale surutud lapsepõlveideaal.
(Kundera „Romaanikunst“)


„Keegi mootorrattur tuli piki tühja tänavat, o-käsiselt, o-jalgselt põristas ta perspektiivi pidi üles. Tema näol oli tohutu tähtsalt röökiva lapse tõsidus. Ulrichile meenus seejuures kuulsa tennisemängija pilt, mida ta oli mõne päeva eest mingis ajakirjas näinud: too seisis kikivarvul, oli paljastanud jala sukapaelast kõrgemale ja teise jala heitnud endale pea ligi, tehes reketiga kõrge löögi, et pall vastu võtta; sinna juurde manas ta ette inglise guvernandi näo. Samas numbris oli olnud pilt kellestki ujujannast, kuidas too lasi ennast pärast võistlust masseerida; jalgade ja pea juures seisid tõsiselt kiikavad tänavariietuses naisterahvad, samal ajal kui tema lebas selili ja alasti voodil, üks põlv andumise asendis üles painutatud, ja sellel puhkasid kõrvalseisva massööri käed. Masseerija kandis arstikitlit ja vaatas ülesvõttelt vastu, nagu oleks naiseihult nahk maha tõmmatud ja keha ripuks konksu otsas. Säherdusi asju hakati tookord nägema ja kuidagi tuleb neid ka tunnustada, nagu tunnustatakse kõrgehitisi ja elektrit. „Ei saa oma aja peale kuri olla ilma ise kahju kannatamata,“ tajus Ulrich. Ta oli ka iga hetk valmis kõiki neid elava kujutisi armastama. Millega ta iialgi hakkama ei saanud, oli vaid see, et armastada neid jäägitult, nagu nõuab sotsiaalne mõnutunne.“


„Ma tunnen üht isandat, kes eluaeg uhkustas Lafite'i veinide tundmisega. Ta pidas seda positiivseks omaduseks ja ei kahelnud seega kunagi oma täisväärtuslikkuses. Ta suri rahuliku või õigemini lausa triumfeeriva südametunnistusega“
(Dos. „Ülestähendusi põranda alt“)

Mul on tunne, et tuglas armastab kirjandust nagu üks isand Lafite'i veini. Tammsaare aga oli öelnud nagu noor Dostojevski kunagi oma vennale: „Inimene on saladus. See tuleb lahti mõtestada, ja kui sa mõistatad seda ka terve elu, siis ära ütle, et oled aega raisanud; ma tegelen selle saladusega, sest tahan olla inimene“.

„Romaani vaim on keerulisuse vaim. Iga romaan ütleb lugejale: "Asjad on keerulisemad, kui sa arvad." See on romaani igavene tõde, mis on aga üha vähem kuudav küsimusi ennetavate ja välistavate lihtsate ja kiirete vastuste melus. Meie ajastu vaimu jaoks on õigus kas Annal või Kareninil, ning Cervantese vana tarkus, mis räägib meile, kui raske on teada ja kui tabamatu on tõde, näib tülikas ja kasutu,“
kirjutab Kundera „Romaanikunstis“.
C.S.: Kuid kas pole kõik romaanid paratamatult psühholoogilised? See tähendab, et nad uurivad psüühe mõistatust?
M.K.: Olgem täpsemad: kõikide aegade kõik romaanid uurivad 'mina' mõistatust.
[...]
C.S.:Kuid mis? Sellest Teie romaanides ei räägita. Võib tekkida kahtlus, et Te näete ainult meie ajaloolise olukorra ühte poolt?
M.K.: Võimalik, kuid see pole nii tähtis. Tõepoolest, tuleb aru saada, mis on romaan. Ajaloolane jutustab meile toimunud sündmusi. Raskolnikovi kuritegu pole aga kunagi toimunud. Romaan ei uuri tegelikkust, vaid eksistentsi. Ja eksistents pole see, mis on juhtunud, eksistents on inimese võimaluste väli, kõik see, mis inimesest võib saada, kõik see, milleks ta on võimeline. Avastades inimese ühe või teise võimaluse, joonistavad romaanikirjanikud eksistentsi kaarti.Tõsine lugeja1: Kes määrab, milline kirjandus on kvaliteetkirjandus ja milline mitte? Tõelise kirjanduselamuse võib saada ka sellest ja sellest. Milline oli sinu suurim kirjanduselamus viimati?
Tõsine lugeja2: Oksase „Puhastus“ oli tõeline elamus. „Musta pori näkku“ oli ka tõeline elamus. Siiani võdisen!
Tõsine lugeja3: Lugesin Prousti. Ei olnud elamust. Liiga pikad laused, komasid täis, nah. Kundera „Identiteet“ oli küll elamus. Kahe tunniga lugesin läbi, nigu naksti!
Tõsine laps4(keemik): Mina segasin ebaküdooniamahla piimaga ja see tõmbus tükki, kalgendab paremini kui piimhape. Sain tõelise elamuse!
Tõsine laps5(matemaatik): Ma mõõtsin joonlauaga ringi ümbermõõdu, niiviisi keerates, ja siis jagasin läbimõõduga. Sain 3,142 – see on väga täpne! Käsitsi, raisk!
Tõsine laps6: Tõmbasin kolm õlli sise, siis hakkasin viina panema ja vaatasin „Avatari“ - täiega elamus! Viinaga on elamus garanteeritud, vaata või „Siili udus“!
Tõsine laps7: Mingi lang ei tule ütlema, mida ma loen ja milline on õige elamus, rsk!