30. juuni 2016

Vägivalla õigustus

ERRi päevakommentaar 30.06.2016

Vägivalla õigustus

Mihkel Kunnus

Idealistlike moralistlike loosungite – nagu „Vägivallal puudub õigustus“ – üheks suureks hädaks on see, et see võimaldab ühe lihtlausega täita kogu kõrvadevaheline tühjus. Naks ja probleem lahenenud. Seepärast meeldivad need iseäranis noortele uljastele kaunishingedele. Hinnatud käitumisökoloogia professoril pruugib vaid suu avada, kui kargab välja selline noor lihtlausega varustatud uljaspea ja võtab sekundiga moraalse seljavõidu. Sest kui sul on idealistlik moraaliloosung, pole enam mingeid teadmisi vaja. Mitte mingeid. Käratad selle välja ja vahid nõudliku näoga ringi. Küll aga on neid vaja, kui tahetakse vägavallaga võidelda. Kui aga teaduslikult vägivalla põhjuseid otsida, siis noor uljaspea ei suuda siin näha muud kui vägivalla õigustamist. Sest teaduslik meetod korraga ju depersonifitseerib ja ehitab põhjusahelaid, mis ulatuvad kaugemale konkreetsest vägivallaaktist ja selle sooritajast.

Võtan ühe väikse näitelõime sellisest keerulisest puntrast nagu perevägivald. Traditsioonilised soorollid küll kahtlemata piirasid isikuvabadusi, olid sooliselt diskrimineerivad ja nii edasi, aga ühtlasi lahendasid huvide konfliktid eos – kui elatakse mingite vaidlustamatute reeglite järgi on iseäratseja või eksija kohe tuvastatav ja mingit piigimurdmiste ei tule. Kui rollid on paigas ei saa tülitseda, et kelle kord on seda tasustamata kodutööd teha või kelle kord last imetada. Nüüd on need konfliktid samuti privaatsfääri lükatud. Eriti väga võrdõiguslikes ja feministlikes põhjamaades, kus perevägivalda on ka kõige rohkem.

Aristotelese „Poliitika“ on ses mõttes täiuslikult aegunud raamat, omamoodi antivõrdõiguslikkuse piibel, sest ta tegeleb seal väga palju mitmesuguste selgete alluvussuhete õigustamisega, ikka harmoonia ja ökonoomia nimel. Võrdsete õigustega ja alati isepäistest inimestest mingit sellist süsteemi ei ehita. Isiksus hakkab mässama! Ja ma ei vaena siin võrdõiguslikkust, vaid näitan, et sellel ideaalil on mitmesuguseid lisamõõtmeid. Näiteks rivaalitsemine ja konfliktsuse kasv, sest kodune tööjaotus tuleb ise ja eraviisiliselt paika panna.

Veel üks suur ja vana lõim tsiviliseerumisprotsessis on jõukasutuse muutumine üha täielikumalt riigi monopoliks. Praegu on see tunginud või õigemini on tungimas eraalgatusliku vägivalla viimasesse kantsi – perekonda. Üsna hiljuti võeti kooliõpetajalt õigus kasutada vägivalda, nüüd on tsentraalsandarmi nui trügimas üha ägedamalt ka lapse ja lapsevanema vahele. Tutistamise peale võib teismeline emale politsei kutsuda. Ja lahkheli lapse taotluse asjus jääda ööseks sõbra juurde leiab lahenduse lapse advokaadi ja ema advokaadi mõõduvõtus. Vajadusel sekkub politsei ja kasutab sunnimeetmeid.

Füüsilist vägivalda on formaalsete menetlustega märksa lihtsam tuvastada kui vaimset ja seega soosib kujunev tsivilisatsiooniformatsioon vaimset vägivalda ja enesekehtestamist. Ja siin on käitumisökoloogia professoril õigus, erarusika suuremast riigistamisest on naistel rohkem võita. Aga see oligi ju plaanis. Naiste desarmeerimisel on märksa suuremad tehnilised raskused, miska võib juhtuda, et naiste varjupaigad tühjenevad naistest ja muutuvad piinatud meeste kõrvade varjupaikadeks. Perevägivald ei kao, vaid teiseneb.
Keda kolgib juba praegu meie meie ühiskonna institutsionaliseeritud rusikas rohkem? Siin pole mingit kahtlust, ca 95% vangidest on mehed. Me peame seda õigustatud vägivallaks ja õigustatud sooliseks disproportsiooniks.

Leszek Kolakowski on öelnud, et „õigustatud vägivalla eristamine õigustamatust pole võimalik ilma hinnanguteta eesmärkidele, mida vägivallaga tahetakse saavutada. Seal, kus eesmärk on ilmselgelt väärikas, ja kus – mis väga tähtis – pole teisi võitlusvahendeid, on vägivald õigustatud, ehkki mitte alati mõistlik. /.../ Kerge on öelda, et tahame vägivallatut maailma, aga keegi pole veel andnud mõistlikke juhtnööre sellise maailma loomiseks.“

Sipelgaid, termiite ja mesilasi imetletakse tihti kui musterühiskondade loojaid (muide,nad kasutavad organiseeritud kollektiivset vägivalda ehk sõda nagu inimenegi). Aga nende evolutsiooniliseks trumbiks on see, et tööliste vahel puudub seksuaalne konkurents – üks lähisuhte vägivalla suurtest evolutsioonipsühholoogilistest allikatest. Selle eelduseks on see, et , ütleme, järglaste saamine on monopoliseeritud keskvõimule ehk miski, milleni suur imetaja kuidagi ei küündi.

Seega kõigi märkide järgi on vägivald sarnane nähtus nagu rumalus või haigused, tähendab, inimkonna ebameeldiv püsisaatja, mille vastu peab pidevalt võitlema. Ja see võitlus on tõeliselt kangelaslik, sest puudub igasugune võidulootus.


15. juuni 2016

Johannes Kunnus 29.10.1924 - 14.06.2016


Kaks viimast esimese ešeloni vabatahtlikku.
Johannes Kunnus ja Jaanus Tasuja
1. Millal ja kus algas tema sõjatee?
1942. september Petserist.

2. Kus ja millal lõppes tema sõjatee?
Tallinna vallutamise aastapäeval 21. september 1944, Amblas vangi langemise tõttu (Hando Ruus andis võimaluse minna hüppesse). Jalgsiretk Tallinna. Kamandati Lauluväljakule, ca nädal (rahvas üritas toita) edasi jalgsi Kiviõlisse. Seal jäi kõvasse kopsupõletikku 42 palavik.
Edasi vangilaagrid: Kingiseppa, Volossova, sealt Põhja-Karjala, tahapoole polaarjoont 50 mehelised grupid, palgiparvetused (vigastus terastrossiga töötamisel põhjustas parema käe nimetissõrme kaotuse) ning viimane laager Laadoga suudmes elektrijaama ehitamine.
Laagris olles saadeti järelpärimine ENSV julgeolekusse kuid perekonnanime kirjevea tõttu ei saanud informatsiooni (Kunnuse asemel oli KULLUS)
Alates 1947 aastast Sangaste metskonnas tööl.

3. Millal saabus esmaselt Debicasse?
Reisivaguniga septembri lõpus 1942.

4. Millal saabus Ukrainasse?
1943. aprill.

5. Millistest lahingutest osa võtnud?
Esimesest eshelonist saabudes kõik lahingud va Dnepri positsiooni lahing ja Auvere lahing jäi vahele Rakvere haiglas verevalumitega olemise tõttu (5. juunist – 5. juulini, peale seda kodusel ravil).

Kõige hullem oli Sarovka-Valki lahing. Tankide vastu. sh. ameeriklaste kiirete maastikutankide vastu.

6. Kas oli Tšerkassõ kotis?
Jah.

7. Kuidas välja sai?
Üle lääbakil silla.

8. Kes olid tema kompanii ülemad?
Leichte ( äkki Wilhelm Gelzleichter?)
Narva all Hando Ruus.

9. Millises kompaniis teenis, milliste relvadega?
1. kompanii raskemiinipilduja
Vööl 9mm püstol (moon sama mis püstolkuulipildujal)

10. Kas oli Narva rindel füsiljeerpataljonis?
Jah.

11. Kas sai haavata, kus, millal?
Ei.

12. Kas oli autasustatud?
Teise klassi raudrist, rünnakumärk, lähivõitluse pannal (Nahkampfspange, hõbe)
Jäid Ambla metsa koos sõduriraamatuga + kõik tunnused, pagunid. Veregrupi märk A vasaku kaenla all.

13. Millise aukraadiga lõpetas sõja?
Allohvitseri kandidaat

Mihhail Bendti küsimustega käisid Õru vallas, Kaasiku talus 15. augustil 2015. Märt Kunnus ja Siiri MöllerVanaisa ja mina