15. oktoober 2013

Reaalpoliitik tegutseb jälle 6. Keda valida?Mõne päeva eest (11. X) algas Tartus „A-festival”. Veider aeg absurditeatri lavastamiseks. Enne valimisi tuleb seda uksest ja aknast, tasuta ja vägisi.

Marko Pervi mäletate veel? Seda lihtsat meest, kes tahtis lihtsalt ehitada maja.
Tsiteerin:
”Tavalise meediatarbijana leian sedagi, et enamik seni meedias ilmunud uudislugudest on olnud tasakaalustamata ning nendes ei ole esitatud täielikku ja reaalset infot.
Mina ei ole blogipidaja ega õppinud meediaspetsialist nagu minu naaberkrundi rahvas. Olen lihtne inimene, kes soovis ehitada maja.”

Info on olnud valikuline tõesti. Näiteks pidid kurjad meediaspetsialistid ja kuri blogipidaja enne üksjagu vaeva nägema, et tuleks esile see võrgustik, milles lihtne majaehitaja töötab. Et õde oli arhitektuuri- ja ehitusosakonna juhataja. Et krundil asunud garaažide lammutamise eest sai arendaja vend linnalt kena kopika. Et linnavalitsus tegi arendajale lõpuni kaitset ja seljatagust. Et...

25.09.2013 anti muudetud projektile ehitusluba. 26.09.2013 andis lihtne arendaja Herne 21 omaniku kohtusse. Et takistab maja ehitamist.
Kena hagi. Ilus absurditekst.
Lihtsal ehitajal on ka siin hea know-how. Sest - oh seda väikest maailma! – mitte ainult õde pole õige koha peal, mitte ainult vend pole õige koha peal, ka ema on õige koha peal! Astrid Perv töötab Tartu kinnistusosakonnas kohtunikuabina.
Küllap hagi on tema koostatud. Või siis õe.

Hagis nõutakse „omandiõiguse rikkumise lõpetamist”. Mustast on saanud kenasti valge. Ja vastupidi. Herne 21 rikub Oa 10c omandiõigust!
Tuletan lugejale meelde, et kogu skandaal puhkes sellest, et ehitajad konkreetselt lõhkusid luba küsimata Herne 21 omandit (aed, puud), aga nüüd on asi arenenud nii kaugele, et hoopis Herne 21 kahjustab Oa 10c-d! Sellega, et ei tee midagi. Iroonia on veel selles, et kohtusse antud inimene resideerub Soomes. Kaugelt kodumaalt tuleb kiri, et ta lõpetaks oma naaberkrundil oleva omandi kahjustamise.
Ohjah..

Tsiteerin hagi:
”1.27 Hageja palub kohtul menetluskulude osas otsuse langetamisel arvestada hageja poolt asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) §147 sätestatud õiguse saamiseks tehtud pingutusi ning kostja poolset koostöö puudumist.”

Tõsi, arendaja on teinud pingutusi. Saatis p***sse, ähvardas, pakkus raha, tõi lilli ja ähvardas, ähvardas kriminaalsüüdistusega. Soomes resideeruv majaomanik sai sõnumi, et kui maad kasutada ei anta, siis on ta sunnitud esitama ta tütrele kriminaalsüüdistuse ja see rikuks kõvasti ta tulevikku. Tore konstruktsioon - on sunnitud.
Idealistlikud supilinlased aga olid oma naiivsuses kindlad, oh, tõele ja õigusele. Usule, et kui pole midagi teinud, siis midagi ka ei saa kraesse määrida. Siiski. Lihtne arendaja teab asju paremini (ju küsis empsilt või õelt või). Kärt Rebane on igatahes praegu kriminaaluurimise all. Süütamiskatse! Ehitajad nägid ja kinnitavad.
Noneh, tule siis veel lihtsat ehitajat häirima!

Jätkan hagi tsiteerimist
Kostja[st Herne 21 omanik – M.K.] on valinud tee, kus ühe kuulise maa kasutamise ettekäändel nõuab Herne 21 krundi hüvanguks mahukate investeeringute tegemist hagejalt. Hageja leiab, et selline käitumine naabri poolt on ajendatud soovist põhjustada hagejale võimalikult palju takistusi ning selle arvelt saada omale kasu ning oma heaolu parandada. Nimetatud tegevus ei ole kooskõlas AÕS  §147   sätestatud naaberkinnisasja kasutamise sättega.” [esiletõst ja allajoonimine hagi koostajalt – M.K.]

Need mahukad investeeringud, mida kuri ja õel Herne 21 nõuab, on drenaaž, täpsemalt, ehituseelse olukorra taastamine. Iroonilisel kombel nõuab seda ka AÕS §147.

Tsiteerin.

§ 147. Naaberkinnisasja kasutamine
Kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb ehitada tellingud või et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine.

Hageja on sellest teadlik. Ja teeb ka korrektse märkuse hagisse.

Tsiteerin hagi:

1.16 Tartu Linnaviletsuse [minu täpsustus – M.K.] 24.09.2013 korralduses nr 955 (lisa 8-12) on nimetatud, et „6.augustil 2013.a. toimus kõikide huvitatud naabrite osavõtul ehitusprojektide tutvustamiseks avalik koosoleks. Oa 10b,10c hoonete mahu, kõrguse, ehitustehniliste lahenduse ja arhitektuurse ilme osas ei jäänud naabrite poolt üles vastuväiteid. Küll aga tõstatasid kruntide omanikud liigniiskuse ja sademevee ärajuhtimisega seonduvad küsimused.” Korralduse lõpposas on linnavalitsus sademevee ja naabrite seisukohtadega seoses konstateerinud, et „Linnavalitsus on uurinud kõiki piirkonna veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sademevee torustike projekte ja jõudnud veendumusele, et Herne 15, 17, 21, 23b kinnistutelt ei ole lähtunud ühtegi dokumenteeritud veetoru, millega oleks tulnud Oa10b//10c kinnistul toimunud ehitustööde käigus arvestada”. [esiletõstud hagi autorilt – M.K.]

Täpne. Väidetavalt ei suutnud ametnikud tõesti leida ühtegi dokumenteeritud veetoru. Küll aga tunnistasid eravestluses nii abilinnapea Raimond Tamm kui uus ehitusosakonna juht Andrus Mäesepp, et seal oli üks vana kanalisatsioon, mis toimis drenaažina. Marko Perv ei kaevanudki ühtegi toru katki. Ühe kaevu ajas küll kinni. Seda ta ka tunnistas. Aga, noh, dokumeti pole, probleemi pole.

Üks täpsustus veel. Jäi küll naabrite poolt vastuväiteid. Kärt Rebane kirjutas 08.08 Andrus Mäesepale vastavasisulise kirja. Siiani pole see vastust saanud. Kodanikelt nõuti vastust seitsme päevaga, ametnikele on 30 päeva nõue... aga ka see polnud piisav.
Allkirju ka pole naabrid andnud. Ametnikud olid seekord niivõrd targad, et kirjutasid kutsesse märkuse, et vastuväidete puudumine loetakse nõusolekuks. Noh, ja kui siis vastuväiteid ignoreerida... noh, siis ju ongi asi korras. (Ja palju sealt Supilinnast ikka hääli võidaks...)
Veeolukorra halvenemine pole piisavalt hästi dokumenteeritud – hah! no seda enam!


 (foto: Aldo Luud)

Muide, linnavalitsuse tööeetikat näitab ka kena jõu-patike arendajaga. Arendaja ei esita linnavalitsusele kahjunõuet seoses ehitusloa tühistamisega (noh, see oli küll korruptiivsel teel saadud, aga see on ju linnavalitsuse probleem) ja arendaja õde pääseb lihtsalt töö kaotusega. Kodanikele üheselt valetanud ehitusjärelevalve ametnik Eduard Alaver on kenasti ametis. Arendaja õde läks erapraksisele ja aitab ehituslube jms jonksu saada.

"Töötades 9 aastat maakorraldajana ja 8 aastat ehitusvaldkonna juhina kohalikus omavalitsuses, olen lahendanud igapäevaselt erinevaid maa, planeerimise-ja ehitamisega seotud olukordi. Järjepidev töö samas valdkonnas on andnud mitmekülgse kogemustepagasi, asjajamise tundmise ning kvaliteetsed koostööpartnerid." Eks ta ole.

Anna Haava juhtumiga ennast kompromiteerinud Jüri Mölder on valimiskomisjoni esimees.
Urmas Kruuse on kogu juhtumi ajal teinud eeskujulikult savisaart – st jama esile kerkides olnud lihtsalt vait ja tegelenud muude asjadega.
Mõtlesime, et kutsume ta selle drenaaži asjus naabritega kohtuma. Ütles, et muidu kohtub ta inimestega hea meelega, aga antud juhul ei taha. Nojah, vaevalt, et siit eriti hääli võidaks.

20 kommentaari:

 1. Lisaks, Marko Perv ju ka tõstis maapinda, et ebaseaduslikult liiga suurteks majadeks ehitatud majade maapealne kubatuur väiksem oleks. Mäest üles nüüd küll üleliigne vesi ära voolata ei saa, kuigi varem on see ju jõe suunas liikunud. Täiesti absurdne.

  VastaKustuta
 2. Egas midagi, tuleb selle garaaži kõrvale kraav kaevata, et vesi minema juhtida.

  VastaKustuta
 3. Ja kraavi kaevamiseks tuleks uuelt naabrilt luba hakata taotlema. Perversne.

  VastaKustuta
 4. Saadame kirja, kui kraav valmis. Hiljem mööname, et kaasamine polnud tõhus.

  VastaKustuta
 5. Kogu see teema võikski kohtusse minna, siis saaks näha kes on kes, kuigi kui arendaja emme on kohtunikuabi, siis võib vist aimata tulemust...

  Suurem osa inimestest poleks üleüldse vist suutnud sellist skandaali paljastada. Särtsakas üksikema ja sirgeselgne Power Couple on kõik igastahes mingise preemia kõige selle paljastamise eest ära teeninud! Tegu on Tartu linna ajaloos pretsedendiga ning korruptiivne linnavõim ei tunne end enam laisalt ja mugavalt, loodetavasti kangutatakse reformistid üldse pukist!

  Edasi barrikaadidele ja kohtusse!

  VastaKustuta
 6. Seadusevastaselt naaberkrundi piirile ehitatud garaazi rekonstruktsioon tunneb nüüd omandiõigusriivet seaduspärase krundi suhtes? Mida-mida! Pervide sugu annab mõistele "perv"erssus ja "perv"ersne uue tähenduse, et mitte loomuvastane ja ebakõlbeline vaid nimelt loomuomane.

  VastaKustuta
 7. Kuda see Kunnus siis arendaja õest parem on? Karin Raid kasutas oma ametit oma venna aitamiseks ja Kunnus kasutab oma positsiooni oma tüdruksõbra aitamiseks. Kui küsimus kevadel tõstatus, siis tegi Kunnus "eeskujulikult savisaart – st jama esile kerkides olnud lihtsalt vait ja tegeles muude asjadega." Vastik konnatiigimentaliteet, kõik osapooled krooksuvad oma asja ja hoiavad omadega puntras kokku. Linnaametniku saab lahti lasta, aga kust võtta uued ja ausamad kulturnikud, kes lihtsalt pulli tegemise pärast igal võimalusel ei märatseks?!

  Mis puudutab veetrassi, siis linna seisukoht on kõigi elanike suhtes ühene: kui torude kohta dokumente ette näidata pole, ei olnud ka mingeid torusid. Maja juba lammutati poole väiksemaks. Tulemus: täiesti ilge puukuur, kas see tegi nüüd naabrid õnnelikumaks siis? Üldse, mingi šõu käib kogu aeg lihtsalt šõu tegemise pärast ja inimesed on sellest juba väsinud. Mina soovitan ka kohtusse minna ja just selle pärast, et kohtus otsustatakse torude ja majade üle ja mitte blogi veergudel. Astrid Perv peaks end loomulikult taandama.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Aga milline olnuks (ja oleks) minu õige (korrektne, eetiline) käitumine?

   Kustuta
  2. "Tulemus: täiesti ilge puukuur, kas see tegi nüüd naabrid õnnelikumaks siis?"
   Jah, sest meie ju sahkerdasime ebaseaduslikult selle ehitusloa. Muidugi on nõme, et see maja nii kole välja näeb. "Kas nüüd on siis parem" ei ole tegelikult argument. Oleks kohe asju korrektselt aetud, ei peaks see maja nii jube välja nägema.

   Kustuta
  3. Avalikkusele olnuks (ja oleks) pidanud esitama kogu tõe ja mitte serveerima juhtumit kui kodanikualgatuslikku või poliitaktsiooni. Selle asemel et aidata oma tüdruksõbral linna ja arendajaga normaalselt suhelda hakkas Kunnus hoopis teesklema maailmaparandajat, kes täiesti juhuslikult juhtumi otsa komistas ja valitud vahendid on ka tase omaette. Räuskamine blogis! Meeleavaldus! Kunnus, sa ilmselt tahtsid paista välja objektiivsem, aga igaüks saab aru, et kui inimeste vahel on lähedased suhted ja suured tunded, siis võetakse kõiki sõnu puhta kullana. Seadusi ei rikutud, aga eks seegi ole üks jokk: kõik on justkui korrektne, aga motivatsioon on kahtlane ja seeläbi ka usaldusväärsus kannatab. Karin Raid ütles ka: arendaja paistis normaalne inimene.

   Mis puudutab pulli tegemist, siis paistab justkui naudiks õdede-Kunnuse trio võimalikult suurt meediakära ja konflikt on puhutud täiesti ebaproportsionaalselt hiiglaslikuks. Ja see kõik mille pärast? Nüüd on tulemuseks kole maja ja inimeste ja linnavalitsuse vahel pole usaldust. Nii ongi hästi?

   Oli ebaseaduslik küll, aga kõik osapooled on nõmedad, võta üks ja viska teist. Kahju on kohtunikust, kes selle puntra laiali peab harutama. Väga totter kaasus paistab, vaata ükskõik kuidas.

   Kustuta
  4. "Kas nüüd on siis parem" ei ole tegelikult argument. - Kuda ta siis pole? Kulla inimene, tagajärgede üle peaks ka mõtlema. Kas siis tagajärjed ei ole argument?!

   Kustuta
  5. Näed, Mihkel, nüüd sa siis tead: seaduslikkuse ja moraalsuse üle tuleb otsustada tagajärgede esteetilisuse põhjal.

   Kustuta
  6. Nii-nii... huvitav oleks veel see, milline on O.L.-i motivatsioon? Maailmaparandus mingitest universaalsetest printsiipidest lähtuvalt?

   Ei tea, millised on O.L.-i suhted arendajaga, ehitajatega, ...
   Mis küll O.L.-i motiveerib siinseteks sõnavõttudeks?

   Kustuta
  7. Kunnuse ja õdede motivatsioon võitluses linnavalitsuse ja ehitajaga on kõike muud kui puhas ja idealistlik nagu sellel üritati lasta välja paista. Oli poliitika mõjutamine, sest sõbrad kandideerisid, raha pakkumine ehitajalt, aga piisavalt suurt summat ei saadud, oli vaja kuulsust saada, šõud teha ja Kunnusel oli isiklikult tahtmine tüdruksõbra jaoks kangelane paista. Tulemuseks on kole maja ja tüli kõigi vahel. Motiveeribgi see, et ühed paistavad nagu valged ja teised mustad. Reaalsuses on kõik hallid ja inimsuhetest korrumpeeritud ja mainepeal väljas. Meedia aitab muidugi kaasa ja ega see ka üllatav pole.

   Kustuta
  8. Mnjah, küllap on tõesti ainus, kes siin idealistlikult Tõde kummardab, neutraalne O.L. "kõik olete hallid, kõik"

   Muide, kui kuskil kellestki täiesti mölaklikult üle sõidetakse ja keegi sellele vahele astub, siis pole see idealism, vaid elementaarsus.

   Idealism oleks see, kui ma üritaks nüüd ja kohe maailmarahu ja ökoloogililist tasakaalu.

   Ja mis puudutab Korruptsiooni, siis ABC:
   http://arileht.delfi.ee/news/uudised/peeter-koppel-korruptsioon-jooksutab-rikkuse-loomise-masina-kinni.d?id=66952738

   Kustuta
  9. Inglise keeles on mõiste nimega "character assassination". O.L. võiks tudeerida näiteks kasvõi samanimelist wikipedia artiklit ja lugemise ajal mõtiskleda, mida tähendab see, et arvatavasti kõik peale O.L.-i saavad üldjoontes aru, mida see mõiste tähendab.

   Kustuta
 8. Seal piirkonnas (Herne 15, 15A, 17, 19, 21 ja nende kinnistute Oa tänava poolne osa) on alati olnud probleeme üleujutustega. Sel samal põhjusel ei saanud ehitada ka keldreid. Keegi proua ühest neist majadest siiski seda tegi. Keldriluugi kergitamisel vaatas põranda all vastu bassein. Seega, korralik drenaazh on seal lausa hädavajalik.

  VastaKustuta
 9. Sõltumata sellest, et Kunnuse aktiviteedi tulemuseks on tõepoolest ropp puukuur, mis jääb õestele elu lõpuni silmailuks on see kohalike aktsioon esimene ja värvikas näide nö omakaitse olulisusest, näide ja õpetus ja abivahend. Ära moluta, kui keegi lööb labida maasse sinu puutealas, ära ole hale ja abitu vaid, mõtlemata ehk isegi kõikvõimalikele seadustele (:) anna tuld, peksa labidat ja häiri labida-operaatorit. Sest muidu jääd lolliks ikka sina.

  VastaKustuta
 10. Kas nüüd on kõik?
  Valimised läbi ja tants läbi?

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Kohtuveskid jahvatavad aeglaselt.
   See jant algas pikalt enne valimisi ja läheb tõenäoliselt veel ka üsna pikalt edasi.

   Kustuta